Czym jest AED?

𝗔𝗘𝗗 to skrót od Automated External Defibrillator. W Polsce obowiązuje nazwa Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny.

Jest to urządzenie, które wykorzystuje się w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Od kilku lat zaleca się, aby w przypadku prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych AED było jak najszybciej wykorzystywane i towarzyszyło świadkom zdarzenia podczas resuscytacji do momentu przybycia służb ratowniczych.

Urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze.

Posiada oznakowania na elektrodach oraz wydaje polecenia głosowe i wizualne. Dzięki temu, mogą z niego korzystać osoby bez specjalnego przeszkolenia. Wystarczy, że będą postępowały zgodnie z komunikatami. AED analizuje rytm serca i w razie konieczności wskaże, czy należy wykonać defibrylację.

Co należy zapamiętać:

  • W przypadku rozpoznania Nagłego Zatrzymania Krążenia poproście kogoś, aby poszukał najbliższego AED. Możecie również zapytać dyspozytora, gdzie się znajduje.
  • Użyjcie urządzenia tak szybko jak będzie to możliwe.
  • Do czasu dostarczenia urządzenia prowadźcie resuscytację – uciskajcie klatkę piersiową.
  • Podczas podłączania AED minimalizujcie przerwy w uciśnięciach. Jeśli jest taka możliwość i jest więcej osób, róbcie to jednoczasowo.
  • Jeśli zalecane jest wyładowanie, upewnijcie się, że nikt nie dotyka poszkodowanego.
  • Po wykonaniu wyładowania wróćcie do uciśnięć klatki piersiowej.
  • Nie odłączaj AED, korzystaj z niego przez cały czas prowadzenia resuscytacji. Nawet w przypadku powrotu funkcji życiowych pozostawcie elektrody podłączone do poszkodowanego.
Jak znaleźć AED?

Każde AED jest uniwersalnie oznakowane. Zazwyczaj można je znaleźć na stacjach benzynowych, komisariatach policji, w centrach handlowych.

AED znajdziecie między innymi za pomocą:

Pamiętajcie, że używanie AED jest bezpieczne i proste, nawet jeśli jesteście nieprzeszkoleni, dlatego nie należy się obawiać jego stosowania.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wiedza