Poznaj podstawowe założenia Fundacji

Powstanie centrum ratunkowego

Stworzenie placówki medycznej

obejmującej swoim zasięgiem cały obszar górski w Polsce, Karpaty oraz Sudety, ze szczególnym uwzględnieniem Tatr.

Placówka ma być miejscem pozwalającym na leczenie poszkodowanych w wypadkach w górach, z uwzględnieniem specyfiki urazów górskich. To tam trafiać będą ofiary lawin, upadków z wysokości, hipotermii, odmrożeń, czy urazów czaszkowych.

W przypadku urazów zagrażających życiu, decydujące znaczenie ma czas. Dotarcie do poszkodowanego i transport z gór nie trwa krótko. Transport do dalszych ośrodków, biorąc pod uwagę stan poszkodowanego, może być niemożliwy z prozaicznych przyczyn, jak np. pogoda uniemożliwiająca użycie śmigłowca lub korek na drodze w sezonie turystycznym.

Stworzenie standardów i algorytmów postępowania

umożliwiających natychmiastowe i wysokospecjalistyczne leczenie poszkodowanych.

Nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami medycznymi

zapewniającymi natychmiastowe wsparcie w leczeniu poszkodowanych w Centrum. Bezpośrednia pomoc personalna i sprzętowa drogą telemedycyny, a w koniecznych przypadkach w wysokospecjalistycznych ośrodkach poza Centrum.

Nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami

zajmującymi się ratowaniem i leczeniem ofiar wypadków górskich z rejonów granicznych (Słowacja, Czechy, Ukraina).

Nawiązanie ścisłej współpracy

dotyczącej pomocy w leczeniu specjalistycznym z ośrodkami medycyny górskiej w innych krajach.

Stworzenie standardów postępowania z pacjentami

będącymi ofiarami wypadków górskich, opracowanie dróg postępowania, tak aby w jak najszybszym czasie otrzymali wysokospecjalistyczne leczenie.

Powstanie centrum profilaktycznego

Prowadzenie wysokospecjalistycznych badań

uczestników wypraw górskich, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii organizmu i możliwości dostosowania się do warunków wysokogórskich.

Prowadzenie badań profilaktycznych i okresowych

wśród „ludzi gór” – ratowników górskich i przewodników, z uwzględnieniem warunków ich pracy.

Udzielanie informacji

osobom udającym się na wyprawy wysokogórskie lub w trudne tereny górskie na temat przygotowywania się do przebywania w specyficznych warunkach, z uwzględnieniem procesów aklimatyzacji i fizjologii organizmu.

Powstanie centrum leczniczego

Leczenie wczesnych i odległych następstw wypadków górskich

zwłaszcza takich, jak urazy, odmrożenia, itp., a także w koniecznych przypadkach właściwe ukierunkowanie i zapewnienie leczenia w innych, wysokospecjalistycznych ośrodkach.

Leczenie następstw urazów i schorzeń narządu ruchu

w szeroko pojętej grupie „ludzi gór” (ratowników, przewodników, himalaistów, alpinistów, taterników) poprzez zapewnienie im właściwej opieki ortopedycznej i rehabilitacyjnej.

Powstanie centrum naukowego

Stworzenie multidyscyplinarnego centrum

o znaczeniu klinicznym, prowadzącego badania nad wypadkami i urazami górskimi, a także chorobami i stanami charakterystycznymi dla terenów górskich. Powstanie miejsca zajmującego się fizjologią człowieka w warunkach górskich, następstwami wypadków oraz uprawiania szerokiej gamy sportów górskich, w tym ekstremalnych.

Nawiązanie współpracy z ośrodkami medycyny górskiej w innych krajach

oraz stworzenie dróg komunikacji z tymi ośrodkami, zarówno bezpośredniej, jak i multimedialnej.

Praca nad metodami

przewidywania niekorzystnych wydarzeń w górach.

Opracowanie nowych

pewniejszych metod komunikacji z poszkodowanymi oraz w trakcie akcji ratunkowych.

Opracowanie skuteczniejszych

metod lokalizacji poszkodowanych w wypadkach.

Powstanie centrum
szkoleniowego

Opracowanie standardów

szkoleń dla osób pracujących zawodowo w górach.

Opracowanie standardów

szkoleń dla osób uprawiających sporty górskie.

Opracowanie standardów szkoleń

dla osób organizujących różnorodne kursy (np. lawinowe) oraz sprecyzowanie, jakie elementy powinny one zawierać.

Prowadzenie szkoleń i kursów

w wymienionych dziedzinach o najwyższym, wzorcowym standardzie.

Stworzenie ośrodka testowego

umożliwiającego poszerzenie wiedzy zdobytej na kursach oraz stałe podnoszenie kompetencji osób, które na co dzień są związane z górami.

Zostaw swój adres email, a na bieżąco będziemy informować Cię o wydarzeniach w Fundacji.

Nr konta

mBank 4‍1 1‍1‍4‍0 2‍0‍0‍4 0‍0‍0‍0 3‍7‍0‍2 8‍1‍3‍4 6‍7‍1‍5

numer IBAN PL 4‍1 1‍1‍4‍0 2‍0‍0‍4 0‍0‍0‍0 3‍7‍0‍2 8‍1‍3‍4 6‍7‍1‍5

numer BIC BREXPLPWMBK

Używamy ciasteczek

Używamy ciasteczek w celu poprawienia komfortu korzystania ze strony. Nie są one szkodliwe! Zajrzyj do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się szczegółów.